Simulation Games Manufacture zajmuje się rozwiązaniami z zakresu:

Za sobą mamy realizację licznych projektów symulacyjnych, gier decyzyjnych i negocjacyjnych. Oferujemy nie tylko kompleksowe wykonanie projektów, ale i przeprowadzenie gier lub stosownych szkoleń w siedzibach firm, przeznaczonych dla kadry kierowniczej i managerskiej.

Tworzymy rozwiązania oparte o technologię VR i narzędzie Oculus Rift, pracujemy na silnikach Unity3D i Unreal 4. Zachęcamy do współpracy osoby, które potrzebują wizualizacji swojej pracy w wirtualnej rzeczywistości 3D, które w grach komputerowych widzą doskonałe narzędzie do marketingu i promocji.

Jesteśmy w stanie wykonać gry na urządzenia mobilne, komputery osobiste i strony internetowe.

Ciekawym nurtem naszej działalności są projekty związane z pojęciem grywalizacji. Wykorzystanie mechaniki znanej z gier komputerowych umożliwia bowiem znacznie głębsze zaangażowanie ludzi w różnorodne działania niezwiązane z grami. Przyjemność, możliwość rywalizacji i współpracy, osiąganie kolejnych poziomów umiejętności – to wszystko doskonałe środki ku temu, by przyciągnąć uwagę klientów, pracowników czy uczniów do poszczególnych zagadnień. Wykorzystując tkwiące w tej tematyce możliwości z sukcesem wprowadzamy w życie rozwiązania grywalizacyjne i zapraszamy do współpracy również na tym polu.

By przyjrzeć się poszczególnym projektom, które Simulation Games Manufacture już zrealizowało zachęcamy do sprawdzenia materiałów kryjących się na naszej stronie, w zakładkach działu „Oferta”: „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe”, „Wirtualna rzeczywistość”, „Gry komputerowe i mobilne” i „Grywalizacja w biznesie”.

Jesteśmy otwarci na kontakt, oferty współpracy i nowe wyzwania.