1 grudnia 2015 r. oficjalnie rozpoczyna się cykliczny program bezpłatnych praktyk w Simulation Games Manufacture.

Jeżeli planujesz zająć się w przyszłości projektowaniem gier, marzysz o karierze niezależnego twórcy, chciałbyś pokazać światu swoje pomysły i wprowadzić wytwory własnej wyobraźni na rynek gier to nasza oferta stworzona została z myślą właśnie o tobie. Zbierz własny zespół projektowy, opracujcie pomysł na innowacyjną i ciekawą grę oraz wyślijcie do nas wymagane dokumenty zgłoszeniowe. Z takiej okazji po prostu trzeba skorzystać!

W programie praktyk oferowanych przez Simulation Games Manufacture mogą wziąć udział młodzi ludzie (studenci lub uczniowie starszych klas szkół ponadgimnazjalnych), zainteresowani zdobywaniem doświadczenia w obszarze działalności firmy. Muszą „tylko” mieć opracowany pomysł na własny produkt (grę) oraz zespół osób z umiejętnościami pozwalającymi na jego realizację.

Na staż przyjmować będziemy 3-5 osobowe młodzieżowe zespoły, które przedstawią najciekawszy scenariusz gry (możliwy do realizacji w ciągu miesięcznych praktyk), przesyłając poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz plik – Opis scenariusza gry) na adres: info@sigmagames.pl. Zgłoszenia indywidualne lub pochodzące od grup mniej licznych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. W przypadku drużyn składających się z większej niż wskazanej liczby członków konieczne będzie przedstawienie konkretnego i realnego uzasadnienia dla takiej ich liczebności.

Na podstawie zgłoszeń nadesłanych w obrębie jednego miesiąca wybierane będą zespoły proponujące najciekawsze pomysły. Grupy te otrzymają zaproszenie na indywidulane spotkania w siedzibie Simulation Games Manufacture, przy ul. Lektykarskiej 12 w Warszawie. Na podstawie przeprowadzonych rozmów zarząd firmy dokona wyboru zespołu, któremu złożona zostanie oferta podpisania umowy stażowej (wzór właściwej umowy znaleźć można TUTAJ).

Uwaga: Jedna osoba może wziąć udział w praktykach w Sigmie tylko jeden raz w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Jeden zespół może startować w procesie rekrutacyjnym dowolną ilość razy (pod warunkiem, że nie został on już wybrany do udziału w praktykach oraz, że zgłasza nowy projekt lub poprawiony scenariusz przedstawiony we wcześniejszej turze rekrutacji).

Obowiązki wynikające z podpisanej umowy stażowej realizowane będą zespołowo, w siedzibie firmy, w ustalonym czasie (na własnym sprzęcie elektronicznym praktykantów – Sigma zapewnia miejsce do pracy i połączenie z Internetem). Za ich wykonywanie stażyści nie będą pobierać wynagrodzenia. W realizacji działań wspierać ich będzie i nadzorować opiekun, wyznaczony pracownik firmy Simulation Games Manufacture. W trakcie trwania praktyk młodzi ludzie będą mieli obowiązek regularnego raportowania prowadzonych działań poprzez system Office 365 (według harmonogramu ustalonego z opiekunem).

Staż zakończony zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanego dzieła (określającego stopień wywiązania się z podpisanej umowy przez praktykantów) oraz wystawieniem stosownego zaświadczenia o odbyciu praktyk zawodowych. (Na wniosek poszczególnych członków zespołu opiekun stażu może wystawić dodatkowo indywidualny list referencyjny).

Planowanym efektem pracy stażystów ma być stworzenie przez praktykantów gry według własnego scenariusza. Jeżeli produkt ten będzie spełniał założone wymagania i potrzeby rynkowe, Simulation Games Manufacture zobowiązuje się do wprowadzenia go do sprzedaży oraz przyznania jego twórcom ustalonego procentu zysku z jej rozpowszechniania. (Uregulowane to zostanie odpowiednią umową wydawniczą podpisywaną po zakończeniu stażu).

Z pełnym regulaminem cyklicznego programu praktyk w Simulation Games Manufacture można zapoznać się TUTAJ.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania zgłoszeń!

Zdjęcie – autor: Vancuver Film School, żródło: Flickr, Wszelkie prawa zastrzeżone.