SIMULATION GAMES MANUFACTURE

Adres:
Lektykarska 12
01-687, Warszawa

Kontakt bezpośredni:

Aleksander Sierżęga e-mail: alek.sierzega@sigmagames.pl tel. +48 606 720 929
Milena Więckowska  e-mail: milena.wieckowska@sigmagames.pl
Jarosław Jaroszewski e-mail: jarek.jaroszewski@sigmagames.pl
Marek Jaroszewski e-mail: marek.jaroszewski@sigmagames.pl
Patryk Jarosz e-mail: patryk.jarosz@sigmagames.pl
Piotr Mieruszyński e-mail: piotr.mieruszynski@sigmagames.pl

 

Więcej informacji na temat osób tworzących Simulation Games Manufacture znaleźć można w zakładce „Zespół”.