Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Oferujemy bogatą gamę rozwiązań opartych o działania z zakresu symulacji, gier decyzyjnych i negocjacyjnych. Posiadamy na tym polu ogromne doświadczenie, z sukcesem zakończyliśmy wiele projektów. Poniżej przedstawiamy największe z nich.

Jesteś zainteresowany naszymi rozwiązaniami?

Lista projektów związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym:

Expolandia

To nasz ostatni projekt, wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, który mieliśmy zaszczyt prezentować na Expo Milano.

SimSpace

SimSpace to platforma zarządzania kryzysowego, którą rozwijamy wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie.

GECCO

To skrót od space derived GEoinformation for Crisis management and COordination Application. Wykonany na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

PROTEUS w akcji

Gry "PROTEUS w akcji" były symulacjami procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym wspieranym przez interaktywną mapę opartą na API firmy Google.