Project Description

Wykonaliśmy szereg gier symulacyjnych dla Szkoły Negocjacji, prowadzonej przez firmę Grupa Training & Consulting. Wszystkie zostały wykonane w oparciu o prawdziwe scenariusze.

* Carrefour i Wedel – symulacja skomplikowanych negocjacji z branży FMCG. Rozmowy handlowe toczą się pomiędzy jedną z największych sieci handlowych i największym w Polsce producentem słodyczy. Stawką był kontrakt na cały następny rok.

* Dom mediowy (Universal McCann) i stacje telewizyjne – gra symulacyjna dotycząca zakupu czasu antenowego dla dużego klienta przez dom mediowy.

* Leader Price i dostawcy – symulacja negocjacji między przedstawicielami supermarketu i przedstawicielami dostawcy.

* Symulacja tworzenia nowej formuły sklepów, wymagajaćej wypracowania różnorodnych rozwiązań organizacyjnych i logistycznych w negocjacjach wielostronnych.

* PPWiK i obligatariusze – wielostronna gra symulacyjna, oparta na rzeczywistym przypadku rozmów negocjacyjnych z wierzycielami, prowadzonych w sytuacji zagrożenia upadłością spółki.

* Orlen i Jukoil, Orlen i rząd Litwy – gra oparta na case dostarczonym przez Cezarego Filipowicza, członka zespołu negocjującego „polską transakcję stulecia”, zakup rafinerii w Możejkach.

* Orlen i firmy konstrukcyjne (Butmetal, PolX) – trójstronna gra symulacyjna oddająca uwarunkowania negocjacyjne charakterystyczne dla branży realizacji dużych instalacji chemicznych i rafineryjnych.