Project Description

PROTEUS w akcji

Gry „PROTEUS w akcji” zrealizowane zostały w dwóch edycjach, w ramach projektu PROTEUS. Były one symulacjami procesów decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym, wspieranymi przez interaktywną mapę opartą na API firmy Google. (Została ona oprzyrządowana tak, aby jednostki ratunkowe mogły poruszać się w czasie rzeczywistym i aby na mapie widoczny był stan zalania, umożliwiający uczestnikom łatwe zarządzanie sytuacją).

„PROTEUS w akcji” jest nowatorskim sposobem promowania technik satelitarnych oraz podnoszenia kwalifikacji personelu odpowiedzialnego za zarządzanie kryzysowe. Dzięki tej symulacji, każdy – nawet osoba bez przygotowania – może spróbować swoich sił w walce z powodzią, pożarami i innymi tragicznymi zdarzeniami, wykorzystując przy tym najnowsze technologie. Gra opiera się na dedykowanych scenariuszach, których zadaniem jest przedstawienie osiągnięć polskiej myśli inżynieryjnej (Projekt Proteus) w zestawieniu z tradycyjnymi, mniej skutecznymi metodami walki z żywiołami (przestarzałe mapy, zawodne metody komunikacji z jednostkami w terenie, itp.). Za każdym razem gracze wcielają się w osoby podejmujące decyzje najwyższej wagi, w sytuacjach, gdzie dostępne opcje wydają się być niewystarczające. Zmagają się z przeciwnościami losu i tylko od ich umiejętności, operatywności oraz inwencji zależy, czy da się wyjść z kryzysowej sytuacji „obronną ręką”.

Jeden z wykorzystywanych scenariuszy przewidywał np. sytuację, w której na skutek zamachu terrorystycznego przerwana została tama na Pilicy, a masy wody zalewu sulejowskiego popłynęły w dół rzeki. Gracze koordynowali działania operacyjne jednocześnie na terenie trzech powiatów. Musieli podejmować dramatyczne decyzje: czy podzielić się swoimi zasobami z innymi zespołami, komu najpierw udzielić pomocy, a gdzie nie można już nic zrobić i należy ograniczać straty. Ciągły kontakt z jednostkami w terenie (oczywiście symulowany przez Mistrzów Gry) nadawał całej grze niepowtarzalny klimat.

Dzięki dużym możliwościom aplikacji „PROTEUS w akcji” oraz dostępnym materiałom multimedialnym, w ramach naszej gry stworzyć można dowolną symulację, w dowolnym miejscu na Ziemi, a nawet na Księżycu lub Marsie(!). Działania podejmowane przez graczy mogą dotyczyć ograniczonego obszaru, odbywać się na poziomie powiatu (lub kilku powiatów), a nawet województwa. Również tematyka gry może ulec całkowitej zmianie: jej uczestnicy mogą dowodzić akcją poszukiwawczą w rozległym systemie jaskiń, mogą wcielać się w zespoły kryzysowe walczące w historycznych wydarzeniach (WTC 2001, Tsunami w Tajlandii w 2004, itp.), albo skupić się  na powodziach, które są największym zagrożeniem naturalnym dla naszego kraju. (Wykorzystywany scenariusz zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań klienta.)