Project Description

SimSpace

SimSpace to platforma zarządzania kryzysowego, którą rozwijamy wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie. Swoje zastosowanie znalazła już podczas szkoleń samorządowych w Gruzji, w trakcie których przeprowadzane były warsztaty na temat reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i podczas zagrożenia powodziowego. Testowaliśmy ją również podczas ćwiczeń w ramach przygotowań do przystanku Woodstock.

Rozwiązanie SimSpace jest stale udoskonalane i rozwijane.