Project Description

Akademia Młodego Przedsiębiorcy

Akademia Młodego Przedsiębiorcy to nasz projekt grywalizacyjny, który wprowadziliśmy w życie przy współpracy z Akademią Finansów i Biznesu Vistula.

Inicjatywa ta narodziła się w trakcie  rozważań na temat tego, że przedsiębiorczości nie można się nauczyć siedząc w szkolnej ławce. Kierując się tą ideą Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) wspólnie z polskim oddziałem Project Management Institute (PMI) oraz Bankiem Zachodnim WBK podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnopolskiego konkursu „Akademia młodego przedsiębiorcy” – a my zajęliśmy się jego nowatorską realizacją 🙂

Celem podjętych działań było kreowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży, wyłowienie talentów (czyli młodych ludzi ze świetnymi pomysłami biznesowymi) oraz wsparcie uczniów w realizacji ciekawych i obiecujących projektów, które oferują istotną wartość dla otoczenia społeczno-gospodarczego (firm, sektora NGO, samorządu etc.). Przyświecała nam także myśl stworzenia trwałej infrastruktury informatycznej i społecznej wspierającej kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodzieży oraz – w dłuższym okresie czasu – zmiana modelu nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich.

W projekcie AMP uczestniczyło ok. 20 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Zespoły uczniowskie zakwalifikowane do projektu wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez AFiBV i przedstawicieli PMI w szkołach oraz działaniach realizowanych na platformie internetowej www.amp.vistula.edu.pl/ (organizowanych przez Simulation Games Manufacture).

Za pomocą stworzonej od podstaw platformy projektowe zespoły brały udział w szkoleniach w formule e-learningu, wykonywały zadania zlecane im przez młodych, odnoszących sukcesy przedsiębiorców (przygotowane przez nas filmiki, publikowane na platformie), zdobywały wirtualne fundusze w indywidualnych pojedynkach „na wiedzę” oraz na bieżąco śledziły postępy swoje i swoich szkół w rankingach dostępnych na stronie.

W ten sposób młodzi uczestnicy AMP nauczyli się m.in. jak pracować w grupie, promować i reklamować siebie i swoje pomysły, dostosowywać swoje pomysły biznesowe do oczekiwań i zapotrzebowań społecznych, analizować sytuację firmy na rynku, zdobywać partnerów do współpracy przy realizacji zaplanowanych działań, prowadzić rozmowy biznesowe i negocjacje oraz budować własny kapitał relacyjny i otoczenie biznesowe. Musieli też zmierzyć się z wprowadzeniem własnych pomysłów w życie.

Akademia Młodego Przedsiębiorcy zakończyła się ogromnym sukcesem. Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć TUTAJ, TUTAJ oraz TUTAJ.

Projekt od strony technicznej był realizowany we współpracy z firmą Vecler Sp. z o.o. z Wrocławia.